top of page
검색

When buying something_(물건 구입할때)📢English / Korean / Thai


How much is it? / อันนี้เท่าไหร่ครับ?

Xạn nī̂ thèā h̄ịr̀ khrạb


이거 얼마에요? / อันนี้เท่าไหร่ครับ?

안니 타오라이 크랍?

 

Too expensive / แพงเกินไป

Phæng keinpị


너무 비싸요 / แพงเกินไป

팽 끈 빠이

 

Please give me a discount / กรุณาลดราคา

Kruṇā ld rākhā


좀 깍아 주세요 / กรุณาลดราคา

까루나 롯 라카

 

I want something bigger / ฉันต้องการบางสิ่งที่ใหญ่กว่า

C̄hạn t̂xngkār bāng s̄ìng thī̀ h̄ıỵ̀ kẁā


더 큰것을 원합니다. / ฉันต้องการบางสิ่งที่ใหญ่กว่า

찬 똥깐 방싱 티 야이 꽈

 

Please give me two / กรุณาให้ฉันสองคน

Kruṇā h̄ı̂ c̄hạn s̄xng khn


이거 두개 주세요 / กรุณาให้ฉันสองคน

까루나 하이찬 쏭콘


조회수 6회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기

Commenti


bottom of page